kosmetyki naturalne ARRIA


www.apiterapia-forum.pl

 
  Prof. dr hab. Ryszard Czarnecki - Pszczeli pyłek kwiatowy w Apiterapii

Pszczeli pyłek kwiatowy w Apiterapii

Prof. dr hab. Ryszard Czarnecki

wyd. Apiterapia Forum, Kraków 2012

W Polsce ukazało się w ostatnim 10-leciu niezbyt wiele opracowań monograficznych na temat apiterapii. Zapotrzebowanie na nowoczesną informację o leczniczych własnościach produktów pszczelich jest jednak bardzo duże, a odpowiednich opracować wciąż zbyt mało. Postęp w dziedzinie apiterapii jest w ostatnich latach bardzo poważny, rozwijane są nowe, interesujące koncepcje terapeutyczne. Nieuzasadniona fascynacja różnymi wątpliwymi preparatami naturalnymi i sposobami leczenia, graniczy nawet z myśleniem magicznym, występuje bardzo często w sugestywnej i umiejętnie opracowanej reklamie. Rozwój - w tej sytuacji - właściwej informacji o wartościach profilaktycznych oraz leczniczych produktów pszczelich jest więc zadaniem bardzo ważnym.

Z tego względu zdecydowaliśmy się na udostępnienie Czytelnikom książki pt. Pszczeli pyłek kwiatowy w Apiterapii, napisanej przez profesora Ryszarda Czarneckiego i wydanej pod patronatem APITERAPIA FORUM. Jest to opracowanie obejmujące dość szeroki zakres wiedzy o pszczelim pyłku kwiatowym przedstawiające trudne niejednokrotnie informacje w jasny i pragmatyczny sposób. Praca ta niesie przede wszystkim dobrą radę dla każdego czytelnika, opartą o aktualny stan wiedzy, pogłębioną teoretyczną refleksją. Starano się w miarę możliwości upraszczać język tej pracy, aby stała się dostępna dla każdego czytelnika. Tym niemniej niesie ona nowoczesne podejście zgodne z najlepszymi trendami w nauce i praktyce. Wydaje się, że odkrycia ostatniego 20-lecia mogą zmienić nasze spojrzenie na właściwości pszczelego pyłku kwiatowego oraz usytuować go w nowym miejscu w profilaktyce oraz leczeniu wielu chorób, zwłaszcza przewlekłych.

Forma wydawnictwa oraz cel użytkowy zmusiły nas do syntetycznego ujęcia wielu zagadnień, pomimo istnienia bogatego, nieraz zróżnicowanego piśmiennictwa źródłowego. W celu przybliżenia czytelnikowi złożonych zagadnień mechanizmów działania pszczelego pyłku kwiatowego w określonych jednostkach chorobowych opisy jego działania poprzedzono elementami podstaw patofizjologicznych lub kliniczną charakterystyką procesów chorobowych, w których znajduje on zastosowanie.

Książkę adresujemy do szerokiego grona odbiorców, którym monografia ta może być pomocna w codziennych problemach zdrowotnych. Pragniemy również przybliżyć lekarzom rodzinnym najnowsze poglądy na temat roli pszczelego pyłku kwiatowego w patogenezie wielu chorób trapiących człowieka.

Szczególnie wartościowe są rozdziały dotyczące roli pszczelego pyłku kwiatowego w chorobach: układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa, przewlekła niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, zawał serca), ośrodkowego układu nerwowego (stany wyczerpania, stany depresyjne, bezobjawowa choroba niedokrwienna mózgu), przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa, zespół złego wchłaniania, terapia chorób wątroby, stłuszczenie wątroby, przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby), chorobach narządu wzroku (zwyrodnienie plamki żółtej, chorobie siatkówki i nerwu wzrokowego), chorobach układu moczowego (łagodny rozrost gruczołu krokowego) oraz miażdżycy.

Na szczególna uwagę zasługuje opracowanie rozdziału dotyczące roli pszczelego pyłku kwiatowego w geriatrii (między innymi choroba Alzheimera) oraz pediatrii (zapobieganie oraz leczenie zespołu upośledzonego wchłaniania u dzieci, niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci). Osobnym problemem, nie omawianym dotychczas w dostępnych opracowaniach, jest wyczerpujące omówienie adaptogennych oraz immunorekonstrukcyjnych właściwości pyłku kwiatowego. Tym bardziej, że jego aktywność adaptogenna jest uważana generalnie za najbardziej istotną właściwość tego naturalnego produktu pszczelego.

We wskazaniach omówiono te stany chorobowe, w których skuteczność pszczelego pyłku kwiatowego została potwierdzona, ale zmieszczono również wskazania oparte o wyniki obserwacji klinicznych zebranych w trakcie wieloletniej praktyki medycznej. Zamieszczenie określonych wskazań nie oznacza, że pszczeli pyłek kwiatowy będzie skuteczny u każdego chorego z wymienionym stanem chorobowym, jest jednak wskazówką, że podjęcie decyzji o jego zastosowaniu znajduje oparcie w istniejącym piśmiennictwie.

Autor własne przekonanie o wartości pszczelego pyłku kwiatowego chciałby przekazać swoim czytelnikom oraz pozostawić w czytelniku przekonanie, że na własne zdrowie można wpływać, a w pewnym stopniu nawet nim kierować. Autor chciałby tym opracowaniem przybliżyć ideę apiterapii i wyraża nadzieję, że monografia ta będzie próbą przełamania schematów w sposobie rozumienia apiterapii.

 
 
ARRIA Laboratorium Bio-Farmaceutyczne im. prof. Czarneckiego, 32-340 Wolbrom, ul. Boczna 5, tel. 505 993 811, tel. 882 672 546 kontakt